Rådgivende eiendomsmegler siden 1996

Totalplan AS har over 25 års erfaring med utleie av lager, kontor og kombinasjonseiendommer i Oslo Nord og Romerike. Lang erfaring og gode kunnskaper Ring oss nå! er grunnlaget for Totalplans prosjektarbeid. Vi påtar oss kun et begrenset antall prosjekter, og utfører alle vesentlige ledd i prosessen. Alle prosjekter vi påtar oss har derfor en aktiv oppfølging hele veien, fram mot raske og gode resultater. Vi har en bred kontaktflate med en stor eiendomsmasse som vi henvender oss til. Dette er viktig ved søk i markedet med sikte på rask gjennomføring. 

Totalplan AS eies av Zenith Eiendom.

Møt vårt team

Marit H. Hjelmtvedt
Marit H. HjelmtvedtAdvokat

Marit H Hjelmtvedt er advokat, med spesialisering i eiendomsrett. Hun har siden 2003 arbeidet med forvaltning, utvikling og utleie av næringseiendom, først som eiendomsansvarlig, senere eiendomssjef og advokat/faglig leder.

Marit har i dag mye fokus på transaksjoner, dd-prosesser og verdivurdering, foruten løpende oppfølging av våre utleieoppgaver. For våre faste oppdragsgivere ivaretar hun også selskapets rådgiverrolle for investeringer, dette med formål å skape gode, trygge investeringer for kundene og gi grunnlag for rette beslutninger.

Mobil: (+47) 992 25 553
E-post mah@totalplan.no

Geir Atle Finden
Geir Atle FindenNæringsmegler

Geir Atle Finden har siden 1997 arbeidet som næringsmegler, blant annet som ansatt i Forvaltningsplan AS, Neas Megling AS og PRIVATmegleren Næring Oslo AS. Fra 2006 til 2011 har han arbeidet med Søk / leietakerrådgivning hos CB Richard Ellis og fra 2011-2016 arbeidet med Søk / leietakerrådgivning hos NAI FirstPartners.

Geir Atle har siden desember 2016 vært tilknyttet Totalplan AS med ansvar for utleie og kontraktsforhandlinger. Jobber mot gårdeiere og leietakere både med eksisterende kunder og innsalg nye oppdrag.

Mobil:  (+47) 959 88 500
E-post gaf@totalplan.no

Sverre Nyquist
Sverre NyquistNæringsmegler

Sverre Nyquist er økonom med en MBA fra Universitet i Denver. Han har siden 2012 jobbet i eiendomsbransjen i USA, med forvaltning, utleie og kontraktsforhandlinger.

Sverre har siden Januar 2018 vært tilknyttet TotalPlan AS hvor han har ansvar for utleie og kontraktsforhandlinger.

Mobil: (+47)  901 62 724
E-post sny@totalplan.no