Utleie

strømsveien-323_utleie

Vi har utleieoppdrag for næringsbygg i Oslo-området. Vi påtar oss et relativt lite antall oppdrag og finner gode og raske løsninger. I utleiearbeidet gjennomfører vi annonsering, visninger og kontraktsforhandlinger med fokus på våre oppdragsgiveres interesser.

Leiesøk


Vi representerer firmaer som ønsker å flytte. Vi bistår her med å få frem en god behovsbeskrivelse som grunnlag for å søke etter alternativer (eller sjekke alternativer i markedet mot dagens lokaler). Vi finner reelle alternativer, ikke bare flere som er tilnærmet identiske. På den måten får oppdragsgiver et godt beslutningsgrunnlag når valget om hvor bedriften skal ligge blir tatt.

Rådgivning

Kjop

Vi bistår som rådgivere for gårdeiere i forhandlinger med leietakere og med hensyn til strategiske spørsmål. Vi bistår også firmaer som ønsker å forhandle med sin gårdeier om endringer og/eller forlengelse av eksisterende leieforhold.

Kjøp og salg

Kjøp og salg av eiendom

Vi representerer forskjellige investorer som ønsker å investere i næringseiendommer. Ved konkrete prosjekter bistår vi og representerer investor i kjøpsprosessen ved budgivning og kontraktsforhandlinger og finansiering. Vi representerer Gårdeiere som ønsker å selge sin næringseiedom. Det kan være fordi de selv ikke lenger bruker eiendommen, ved “sale leaseback” eller ved rent investorsalg. Vår oppgave er her å legge til rette for salget ved visninger, eventuelle budrunder, kontrakts­forhandlinger. Oppgjør i egen regi eller i samarbeid med DNB.[/one_half]

 

25 års erfaring med utleie av lager, kontor og kombinasjonslokaler i Oslo Nord og på Romerike.
Lokaler i eiendommer med sentral beliggenhet langs E6 og ved store trafikk-knutepunkter mellom Oslo og Gardermoen.
Lokaler ifra rimelig «as-is» standard til ferdig ombygget og nøkkelferdig iht. leietakers spesifikasjoner.
Fleksible løsninger, raske beslutninger.